No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image

Pouzdan partner mnogim domaćim i inostranim kompanijama.

Neprestano se usavršavamo, pratimo nove standarde u svetu i kod nas.

Distributeri smo laboratorijske i industrijske merne i kontrolne opreme renomiranih svetskih proizvođača i prva smo akreditovana laboratorija za etaloniranje merila mase u Srbiji.

Servis i podrška

No Image

Pretprodajna podrška

Treba mi kompletno merno rešenje ali ne znam koje? Kako izabrati opremu koja zadovoljava moje zahteve? Svi mi nude opremu istih karakteristika na papiru. U čem...

No Image

Instalacija opreme i obuka korisnika za rad

Da bi uređaji ili kompletni merni sistemi radili u skladu sa preporukom i karakteristikama koje je definisao proizvođač, neophodno je izvršiti adekvatnu inst...

No Image

Kvalifikacije i verifikacije opreme

Kvalifikacijom (ili rekvalifikacijom) opreme korisnik dobija dokumentovani dokaz, da je isporučena oprema u skladu sa njegovim zahtevima (DQ), proverena i insta...

No Image

Redovno i vanredno servisiranje uređaja

Redovno ili preventivno periodično održavanje opreme, omogućava korisniku siguran i neometan rad dugi niz godina, dok samoj opremi produžava životni vek. Uk...

No Image

Dokumentacija i rezervni delovi

Korisnik uz isporučenu opremu dobija korisnička i instalaciona uputstva, a od strane našeg prodajnog i servisnog osoblja i kraću obuku za rad sa opremom. Dok...

Baza znanja

No Image

Vodič za merenje gustine

Ovaj vodič objašnjava koje mere predostrožnosti treba preduzeti da bi se sprečile greške prilikom merenja gustine, specifi...

No Image

Kako da odaberete najbolju lokaciju za vašu analitičku vagu

Da biste osigurali da vaša vaga radi pod optimalnim uslovima, pridržavajte se sledećih smernica...

No Image

Vodič za upravljanje podacima u laboratoriji

U vodiču za efikasno upravljanje podacima u laboratoriji govori se o ručnoj transkripciji i mogućim rešenjima za poboljšan...