08.04.2021
Laboratorijska merna oprema

Optimalna lokacija u laboratoriji za vašu analitičku vagu

Preciznost i ponovljivost rezultata vaganja usko su povezani sa mestom na kom je smeštena vaga. Da biste osigurali da vaša vaga radi pod optimalnim uslovima, pridržavajte se sledećih smernica:

1. Sto za vagu treba da bude:

 • Stabilan (laboratorijski sto, kameni sto);
 • Nemagnetičan (bez ugrađene čelične ploče);
 • Zaštićen od elektrostatičkog naelektrisanja;
 • Pričvršćen ili za pod ili za zid. Montaža stola na oba mesta odjednom prenosi vibracije sa zida i poda;
 • Korišćen samo za vage.

Mesto instalacije i sto za vaganje moraju biti dovoljno stabilni da se prikaz vage ne menja kada se neko nasloni na sto ili se približi mestu na kome se vrši vaganje. Ne treba koristiti bilo kakve mekane podloge ispod vage.

Vagu je najbolje postaviti direktno iznad nogu stola, jer je ovo područje izloženo najmanjim vibracijama.

2. Laboratorija ili prostorija za vaganje bi trebalo da budu:

 • Bez vibracija;
 • Bez promaje;
 • Sa konstantnom temperaturom.

Postavite sto za vaganje u ugao prostorije. Uglovi su obično područja zgrade u kojima nema vibracija. Idealno bi bilo da se u prostoriju ulazi kroz klizna vrata, kako bi se smanjio uticaj kretanja vrata.

3. Temperatura

 • Održavajte temperaturu prostorije što je moguće konstantnijom. Nagle promene temperature imaju veliki uticaj na rezultate vaganja.
 • Vaganje nemojte vršiti u blizini radijatora ili prozora

SAVET: METTLER TOLEDO vage sa „FACT“ (potpuna automatska kalibracija) mogu nadoknaditi odstupanje temperature. Iz tog razloga, „FACT“ uvek treba da bude uključen.

4. Atmosferska vlažnost

Idealno bi bilo da relativna vlažnost (% RH) bude između 45% i 60%. Vage nikada ne bi trebalo da rade iznad ili ispod mernog opsega od 20% do 80% RH.

Kod mikrovaga se preporučuje konstantno praćenje. Promene treba minimalizovati kad god je to moguće.

5. Svetlost

Ako je moguće, postavite vagu blizu zida na kome nema prozora. Direktna sunčeva svetlost uticaće na rezultat vaganja.

Postavite vagu na značajnu udaljenost od osvetljenja kako biste izbegli toplotno zračenje. Ovo se posebno odnosi na sijalice. Koristite neonsko osvetljenje (ukoliko je moguće).

 

 

Ostale kategorije

 • Servis
 • Zaštita od eksplozije

Pročitajte ostale članke

No image
Laboratorijska merna oprema

Vodič za merenje gustine

Ovaj vodič objašnjava koje mere predostrožnosti treba preduzeti da bi se sprečile greške prilikom merenja gustine, specifi...

No image
Laboratorijska merna oprema

Vodič za upravljanje podacima u laboratoriji

U vodiču za efikasno upravljanje podacima u laboratoriji govori se o ručnoj transkripciji i mogućim rešenjima za poboljšan...

Kontakt

Kontakt

Pošaljite nam upit za željeni uređaj i oblast primene.

unesite broj bez razmaka