08.04.2021
Laboratorijska merna oprema

Vodič za merenje gustine – kako postići najbolje rezultate u svakodnevnom merenju gustine

Ovaj vodič objašnjava koje mere predostrožnosti treba preduzeti da bi se sprečile greške prilikom merenja gustine, specifične težine ili koncentracije tečnosti. Postupanje po njegovim preporukama omogućiće vam da optimizujete merenja gustine, posebno ona napravljena digitalnim meračima gustine.

Obuhvaćene su sledeće teme:

  • Testovi i kalibracija: Šta je bolje, redovni testovi ili redovna kalibracija? Koliko često treba ispitivati ili kalibrisati denzitometar i sa kojim supstancama? Koju toleranciju treba primeniti?
  • Uzorci: Koje se vrste uzoraka mogu meriti digitalnim denzitometrom? Kako treba meriti teške uzorke? Koji su mogući efekti na merenja?
  • Uzorkovanje: Koja je razlika između uzorkovanja špricem i automatskim sistemom punjenja. Kako se mehurići vazduha mogu izbeći?
  • Čišćenje: Koji su najbolji načini čišćenja ćelije? Koje rastvarače treba koristiti za svaku vrstu uzorka? Kakav je uticaj nepravilnog čišćenja na tačnost merenja?
  • Verifikacija i dokumentovanje rezultata: Kako osigurati da merenje ne bude pod uticajem mehurića vazduha ili zaostalog rastvarača; kako pretvoriti rezultate u druge jedinice ili koncentracije; kako automatski proveriti da li je rezultat u okviru specifikacija za dati proizvod (kontrola kvaliteta)?

Cilj ovog vodiča  je da pruži reprezentativan opis merenja pH u procesnim industrijama.

Pravilna upotreba pH elektroda je osnovna za smisleno merenje pH. Shodno tome, detaljno se razmatraju i praktični i  terorijski zahtevi, kako bi princip merenja bio razumljiv i bilo omogućeno ispravno merenje.

Prvi odeljak (praktična razmatranja) ovog vodiča opisuje elektrodu i ostale elementi koji čine sistem za merenje pH. Ovaj odeljak daje informacije potrebne kako bi se obezbedio ispravan rad pH elektroda tokom dužih vremenskih perioda.

Drugi odeljak je orijentisan na primenu. On pruža rešenja za različite merne zadatke, dajući primere iz laboratorije i iz industrije.

Poslednji, teorijski deo, objašnjava osnovu merenja pH i dopunjuje, daljim objašnjenjem, informacije date u prvom odeljku.

Ova brošura biće Vam korisno sredstvo za rešavanje različitih zadataka merenja. Stoga se može čitati ili u celini ili u delovima.

Broj stranica: 102

Jezik: engleski

Autor: METTLER TOLEDO

Preuzmite vodič za merenje gustine u kojem ćete dobiti savete kako biste izbegli greške prilikom merenja gustine tečnosti.

Ostale kategorije

  • Servis
  • Zaštita od eksplozije

No image
Laboratorijska merna oprema

Vodič za upravljanje podacima u laboratoriji

U vodiču za efikasno upravljanje podacima u laboratoriji govori se o ručnoj transkripciji i mogućim rešenjima za poboljšan...

No image
Zaštita od eksplozije

Kako da osigurate bezbednost u eksplozivnim zonama

Saznajte kako da osigurate bezbednost u eksplozivnim područjima kroz Mettler Toledo besplatni vodič.

No image
Laboratorijska merna oprema

Kako da odaberete najbolju lokaciju za vašu analitičku vagu

Da biste osigurali da vaša vaga radi pod optimalnim uslovima, pridržavajte se sledećih smernica...

Kontakt

Kontakt

Pošaljite nam upit za željeni uređaj i oblast primene.

unesite broj bez razmaka