METTLER-ice sinonim za dugotrajnost i kvalitet

Svaka analiza u laboratoriji počinje upotrebom analitičke vage. Tačno vaganje je preduslov za dobijanje pouzdanih rezultata, pogotovo kada analiza zahteva nekoliko odvaga u toku procesa rada. METTLER TOLEDO vage sinonim su za preciznost, dugotrajnost i pouzdanost. METTLER-ice su decenijama sinonim za najkvalitetnije vage od kojih su neke mehaničke vage i danas u upotrebi, što je najbolji dokaz njihove dugovečnosti.

Visoka preciznost merenja, jednostavno čišćenje i brojni dodaci za vaganje

Analitička vaga je vrsta vage koji meri masu s visokom preciznošću. Analitičke vage METTLER TOLEDO imaju mogućnost vrlo jednostavnog čišćenja – stakleni štit vage moguće je demontirati bez alata u nekoliko sekundi i stranice koje ga čine se mogu prati u mašini za pranje posuđa.

 

Moguće je kupiti i dodatni pribor koji vam omogućava da analitičke vage prilagodite svojim potrebama.

METTLER TOLEDO dodaci za analitičke vage uključuju: module za doziranje, štampače, softver, posebne držače za posude – ErgoClips, setove za određivanje gustine, antistatička rešenja, pribor za vaganje filtara i komplete tegova (CarePacks).

Analitičke vage se u laboratorijama koriste za sledeće namene:

 • pripremu standarda/uzoraka,
 • formulacije,
 • diferencijalno vaganje,
 • određivanje gustine,
 • intervalno vaganje i
 • rutinsko ispitivanje pipeta.

 

Standardne vage

Analitičke vage linije Standard kompanije METTLER TOLEDO imaju rezoluciju od 0,1 mg i kapacitet od 220 g.

Merna ćelija koja funkcioniše po principu kompenzacije elektromagnetne sile (EMFC) s tehnologijom automatske interne kalibracije FACT pruža dosledno pouzdane rezultate i automatsko podešavanje vage. Brojni interfejsi pružaju mogućnost povezivanja čitača bar kodova, štampača i računara, čime se lako postiže sledljivost i rukovanje podacima.

Ove vage dolaze u dve linije:

 • ME analitičke vage
 • ME-T analitičke vage

ME i ME-T analitičke vage

 • Kapacitet do 220 g – Broj podeljaka do 0,1 mg
 • Zaštita od preopterećenja – Metalna osnova sa kućištem otpornim na hemikalije.
 • Pouzdana – Pouzdajte se u METTLER TOLEDO tehnologiju vaganja za stabilne i tačne rezultate.
 • Osmišljene da traju – Čvrsta konstrukcija i visokokvalitetni materijali osiguravaju da ćete godinama uživati u preciznim rezultatima vaganja.
No image

Napredne vage

Vage iz napredne linije nude visoke performanse vaganja i intuitivne operacije zahvaljujući METTLER-ovoj poznatoj mernoj ćeliji MonoBloc sa automatskom internom kalibracijom FACT, sistemom LevelControl, ekranom osetljivim na dodir u visokoj rezoluciji sa grafičkim prikazom i do 11 aplikacija, jednostavnih za upotrebu.
Ove vage dolaze u tri linije:

 •  ML-T analitičke vage;
 •  MS-TS analitičke vage;
 •  MS semi-mikro vage.

 

ML-T i MS-TS analitičke vage, MS semi-mikro vage

 • Ugrađena LevelControl funkcija koja upozorava korisnika kada vaga nije u libeli;
 • Upravljanje korisnicima gde korisnici imaju pristup samo funkcijama koje su im neophodne za obavljanje dnevnih zadataka, čime se smanjuje mogućnost greške;
 • Olakšano kontrolno vaganje zahvaljujući obaveštenjima u boji da li je zadovoljena težina merenog uzorka, ili je prekoračena;
 • Kapaciteti: ML-T i MS-TS vage – do 320g, MS vage – do 220g. Broj podeljaka: do 0,1 mg.
No image

Excellence vage

Otkrijte napredne funkcije za osiguranje kvaliteta, kao što su StatusLight, LevelControl i GWP Approved i  SmartGrid tas. Za potpunu usklađenost s propisima i osiguranje integriteta podataka povežite analitičku vagu Excellence linije na laboratorijski softver LabX. Ove vage karakteriše najveća preciznost merenja i  kvalitet rezultata – kapacitet do 320g, broj podeljaka od do 0,01 mg do 0,005 mg;
Dolaze u tri linije:

 • XSR analitičke vage;
 • XPR analitičke vage;
 • XPR automatske vage.

XSR, XPR i XPR automatske vage

 • Patentiran tas za vaganje SmartGrid koji minimizira efekte strujanja vazduha;
 • Inovativna rešenja za otkrivanje i otklanjanje elektrostatičkih naelektrisanja
 • Merna ćelija je odvojena, kućište je smešteno iza prostora za vaganje.
 • LevelControl – vaga upozorava korisnika ako nije u libeli i StatusLightvaga vizuelno upozorava korisnika ukoliko je prekoračio zadate vrednosti.
 • Automatska vrata – ne dolazi do prekida rada, lakše rukovanje uzorcima.
No image

Kontakt

Kontakt

Pošaljite nam upit za željeni uređaj i oblast primene.

unesite broj bez razmaka