Ukoliko poslujete u oblastima u kojima vam je važno i neophodno da posedujete i dokumentovan dokaz da je isporučena oprema u skladu sa zahtevima propisanim za vaše radne procese, kao i da je proverena i instalirana po propisima i podešena u skladu sa zahtevima korisnika opreme, možemo vam obezbediti usluge kvalifikacije i validacije merne opreme.

No Image

Usklađenost sa propisima

Validacijom merne opreme dobijate dokumentovano da karakteristike instaliranog uređaja podešenog prema vašim potrebama odgovaraju specifikaciji koju je propisao proizvođač.

Pogledajte naša područja primene  i pronađite uređaje koji zadovoljavaju vaše zahteve.

Kontaktirajte nas (link ka kontakt formi) kako bismo pronašli najbolje rešenje za vaše potrebe merenja za standarde koje je neophodno da ispunite prilikom svog rada.

No Image

Kontakt

Kontakt

Pošaljite nam upit za željeni uređaj i oblast primene.

unesite broj bez razmaka