Servis laboratorijske i industrijske merne opreme, preko 20 godina iskustva.

Budite sigurni u ispravnost vaših mernih uređaja. Obezbeđujemo servis i podršku za sve uređaje koje kupite od nas.

Servis i podrška

No Image

Pretprodajna podrška

Treba mi kompletno merno rešenje ali ne znam koje? Kako izabrati opremu koja zadovoljava moje zahteve? Svi mi nude opremu istih karakteristika na papiru. U čemu je razlika?

Ovo su samo neka od pitanja koja sebi možete postaviti. Oprema služi da reši problem ili pomogne da dođete do informacija ili rezultata koji su vam potrebni. Konsultujte se sa nama i dopustite da vam mi predložimo rešenje. Ovim dobijate uređaj, odnosno rešenje po vašoj meri.

No Image

Instalacija opreme i obuka korisnika za rad

Da bi uređaji ili kompletni merni sistemi radili u skladu sa preporukom i karakteristikama koje je definisao proizvođač, neophodno je izvršiti adekvatnu instalaciju i podešavanje. Ovo pogotovo dolazi do izražaja kod uređaja novije generacije, kod kojih se za gorepomenute stvari, koriste specijalni alati i programi. Nakon instalacije, neophodno je da korisnici opreme, budu obučeni, da pravilno rukuju opremom i maksimalno iskoriste sve njene mogućnosti.

Servisno i prodajno osoblje MOS-a, obučeno od strane proizvođača opreme, može vam ponuditi pored instalacije nove opreme, više nivoa korisničkih obuka u zavisnosti od složenosti opreme i nivoa potrebnog znanja (za operatere, nadzornike, supervizore itd.)

No Image

Kvalifikacije i verifikacije opreme

Kvalifikacijom (ili rekvalifikacijom) opreme korisnik dobija dokumentovani dokaz, da je isporučena oprema u skladu sa njegovim zahtevima (DQ), proverena i instalirana na pravi način (IQ), podešena i prilagođena korisniku (OQ). Pored pomenutih kvalifikacionih procedura nudimo i prevetivna održavanja i provere (PQ), kao i servisne ugovore (MQ).Verifikacijom korisnik dobija dokumentovnu proveru uređaja, definisanu od strane proizvođača, da karakteristike instalisanog i podešenog uređaja, odgovaraju proizvođačkoj specifikaciji.

No Image

Redovno i vanredno servisiranje uređaja

Redovno ili preventivno periodično održavanje opreme, omogućava korisniku siguran i neometan rad dugi niz godina, dok samoj opremi produžava životni vek. Ukoliko dođe do kvara na opremi ili je potrebna zamena rezervnog dela, naš stručni tim servisera će Vam obezbediti brz otklon kvara ili zamenu rezervnog dela na opremi, i svesti zastoj proizvodnje na minimum. Popravke možemo izvesti, prema dogovoru i u zavisnosti od vrste opreme, na Vašoj lokaciji ili u našem servisu.

No Image

Dokumentacija i rezervni delovi

Korisnik uz isporučenu opremu dobija korisnička i instalaciona uputstva, a od strane našeg prodajnog i servisnog osoblja i kraću obuku za rad sa opremom. Dokumentaciju obezbeđuje proizvođač opreme, na engleskom jeziku, dok uz neku opremu uputstva su dostupna i na drugim jezicima.Originalne rezerne delove obezbeđujemo direktno od proizvođača i kupcima ih isporučujemo u najkraćem mogućem roku. Potrošni materijal, kao što su elektrode, puferi, elektroliti, riboni i papir za štampače, transportne trake, zupčasti kaiševi, zaptivni prstenovi i drugo, uvek imamo spremno za naše kupce u magacinu. dok uz neku opremu uputstva su dostupna i na drugim jezicima.

Kontakt

Kontakt

Pošaljite nam upit za željeni uređaj i oblast primene.

unesite broj bez razmaka