METTLER TOLEDO vage

METTLER TOLEDO je globalni lider u proizvodnji laboratorijskih instrumenata i opreme. Akcenat kod proizvoda je prvenstveno stavljen na vrhunski kvalitet uređaja, jednostavno i intuitivno upravljanje i ergonomski dizajn. Zahvaljujući unikatnim rešenjima i jedinstvenim karakteristikama proizvoda, METTLER TOLEDO opravdano zauzima prvo mesto kada su u pitanju inovacije u ovoj oblasti.

Laboratorijska oprema može da ponudi rešenje kako za kompleksna, tako i za jednostavna rutinska merenja. METTLER TOLEDO vage  su poznate po izuzetnom kvalitetu i visokoj preciznosti te imaju široku primenu u laboratorijama, proizvodnji i kontroli kvaliteta – za vaganja od 0,0000001 g do 64 kg.

No image No image No image No image

Analitičke vage

Analitičke vage kompanije METTLER TOLEDO savršena su kombinacija visoke tehnologije u cilju postizanja efikasnosti, pouzdanosti i jednostavnosti upotrebe.

Preduslov za pouzdanost analitičkih rezultata je tačnost vaganja. Brojne analize uzoraka u laboratorijama uključuju vaganje pa je pouzdan rezultat i pažljivo rukovanje podacima od presudne važnosti. U situacijama kada kompromis nije moguće postići i kada vam je potreban odličan radni učinak i izdržljivost, robusne i jednostavne analitičke vage kompanije METTLER TOLEDO predstavljaju idealan izbor. Analitičke vage dolaze u tri linije – Standard, Advanced i Exellence.

No Image

Standardne vage

No Image

Advanced vage

No Image

Excellence vage

Tehničke vage

Tehničke vage nude širok spektar kapaciteta težine, maksimalnih kapaciteta do 64 kg i rezoluciju u opsegu od 1 mg (0,001 g) do 1 g.
XPR vage Excellence linije tehničkih laboratorijskih vaga su model vaga koji je predviđen za pružanje još preciznijih rezultata tj. merenje uzoraka do 64kg sa rezolucijom do 0,1mg).
Budući da su manje osetljive na oscilacije temperature i strujanje vazduha od analitičkih vaga, koje se moraju koristiti u strogim uslovima, tehničke vage omogućavaju pouzdana merenja u manje kontrolisanim uslovima sredine.
Stakleni štit vage nije uvek potreban za postizanje tačnosti rezultata pri upotrebi tehničke vage, ali ga je potrebno koristiti u slučaju rada u digestoru ili u normalnim uslovima, kada se upotrebljava tehnička vaga visoke rezolucije od 1 mg.

Gde se koriste tehničke vage?

Laboratorije za istraživanje i kontrolu kvaliteta u hemijskoj, farmaceutskoj, tekstilnoj i prehrambenoj industriji, kao i u obrazovnim i istraživačkim institucijama.
Teničke laboratorijske vage od 10 kg ili više, opremljene većom platformom, obično se koriste u industriji agregata, u farmaceutskoj i hemijskoj industriji i pri izradi receptura za lepkove.

Za šta se koriste tehničke vage?

U laboratorijama se upotrebljavaju za: pripremu uzorka, recepture, statičku kontrolu kvaliteta, jednostavno vaganje, dinamičko vaganje i intervalno vaganje.

No Image

Standardne vage

No Image

Advanced vage

No Image

Excellence vage

Mikro i ultra-mikro vage

Mikro i ultra-mikro vage najpreciznije su od svih laboratorijskih vaga. Visoka osetljivost omogućava vaganje izuzetno malih uzoraka, čak i od samo 30μg.

Uobičajen naziv Rezolucija Broj cifara nakon decimalnog zareza (g)
Ultramikro vaga 0,1 μg 7 decimalnih mesta
Mikro vaga 1 μg 6 decimalnih mesta
Semi-mikro vaga 0,01 mg 5 decimalnih mesta

Za šta se upotrebljava mikro vaga?

Mikro vage i ultra-mikro vage često se upotrebljavaju u laboratorijima za ispitivanje proizvoda i kontrolu kvaliteta kao i u hemijskim laboratorijima. Veliku primenu imaju u farmaciji (npr. pravljenje standarda)  i u medicini za kontrolu medicinskih uređaja i sredstava. U rudarstvu za merenje malih količina praškastih uzoraka i minerala.

Ovakve vage se koriste za merenje filtera, kalibraciju pipeta, analizu pesticida i u svim laboratorijama koje zahtevaju visoku preciznost merenja izuzetno malih uzoraka.

No Image

Standardne vage

No Image

Advanced vage

No Image

Excellence vage

Kontakt

Kontakt

Pošaljite nam upit za željeni uređaj i oblast primene.