Analizatori TOC i bioburden

On-line analizatori ukupnog organskog ugljenika i mikrobiološki analizatori dizajnirani su na taj način da poboljšaju procesnu kontrolu i efikasnost pružanjem nadzora zagađenja u vodenom sistemu u realnom vremenu. Kontinuirano mere TOC vode u vašem sistemu i nadgledaju bioburden u vodenom sistemu kako bi vam pomogli da momentalno odgovorite na kontaminaciju. Ovi sistemi su pogodni za farmaceutske vode, hemijske cikluse elektrana i mikroelektroniku ultračiste vode.

Online Water Bioburden Analyzer 7000RMS

Ovi analizatori omogućuju monitoring kontaminacije mikrobima u farmaceutskim vodama u stvarnom vremenu, kako bi se osigurala procesna kontrola.

Prednosti upotrebe ovog uređaja:

 • Poboljšanje kontrole procesa i efikasnosti proizvodnje;
 • Kontrola kvaliteta proizvoda uz izuzetno osetljivu tehnologiju;
 • Minimizovanje grešaka u uzorkovanju i troškova;
 • Brza reakcija na kontaminacije;
 • Optimizacija učestalosti i efikasnosti dezinfekcije.

On-Line TOC Analyzer

Ovi analizatori nude neprekidno praćenje nivoa ukupnog organskog ugljenika za niz nivoa čistoće vode.

 • Uočite svako odstupanje pomoću merenja u realnom vremenu;
 • Osigurajte usklađenost s globalnim farmakopejama;
 • Pratite i beležite nivoe TOC-a za usklađenost s propisima;
 • Merno područje (koncentracija): 0,05 ppb – 1 000 ppb i 0,05 ppb – 2 000 ppb.

Portable TOC Analyzers

Ovi prenosni analizatori idealan su alat za nadgledanje TOC-a u više tačaka, istovremeno pružajući brza i tačna merenja.

 • Smanjuje vreme uzorkovanja za 75%;
 • Jednostavno prikupljanje i analiza podataka putem USB priključka;
 • Usklađenost s globalnim farmakopejama, uključujući USP<643>, EP2.244, ChP i JP16.

Total Organic Carbon Transmitters

Total Organic Carbon Transmitter je višaparametarski transmiter dizanjiran za monitoring signala sa TOC senzora ili analizatora. Može se integrisati sa dva ili četiri linijska senzora u aplikacijama čiste vode. TOC transmiteri opremljeni su prilagodljivim ekranom u boji osetljivom na dodir, kako bi zadovoljili korisničke preferencije, a u isto vreme omogućava lak pristup dijagnostičkim informacijama Intelligent Sensor Management (ISM) TOC senzora.

Kontakt

Kontakt

Pošaljite nam upit za željeni uređaj i oblast primene.

unesite broj bez razmaka