Proizvodi

Industrijska merna oprema, procesno-analitička oprema, procesna kontrola proizvoda i laboratorijska oprema vodećih svetskih proizvođača kao što su: Mettler Toledo, Fourtec, Mesutronic, Fluidwell, Dr. Thiedig

INDUSTRIJSKA MERNA OPREMA   PROCESNO-ANALITIČKA OPREMA   PROCESNA KONTROLA PROIZVODA LABORATORIJSKA OPREMA 
 Industrijske vage  pH i konduktometri  Dinamičke tračne vage  Analičke i tehničke vage
 Logeri temperature i vlažnosti  Merači O2, O3 i CO2  Metal detektori Gravitacioni vlagomeri
 Indikatori/pokazivači  Merači mutnoće i TOC  X-ray detekcija kontaminata Analizatori gasa u MAP pakovanjima
 Merenje nivoa Densitometri i refraktometri
 Detekcija proizvoda