11 razloga zbog kojih se isplati preventivni servis

11 razloga zbog kojih se preventivni servis merne opreme isplati 

 Neredovan pristup održavanju merne opreme može se opisati kao pristup gde se oprema upotrebljava do momenta prestanka rada, nakon čega se pristupa popravci ili zameni. Iako to može uštedeti novac u kratkom roku, negativni aspekti nadmašuju predviđenu uštedu. Nedostaci uključuju loše planiranje proizvodnje, što dovodi do veće proizvodnje otpada, kao i zastoja u samoj proizvodnji usred nemogućnosti upotrebe merne opreme koja je u kvaru. Ukupni troškovi održavanja imaju tendenciju da se povećavaju zbog potrebe za hitnim popravkama.

Kako biste izbegli dodatne troškove hitne popravke i zastoje u proizvodnji, neophodno je razmotriti benefite koje donosi preventivno servisiranje merne opreme. Oni uključuju:

 1. Produžen životni vek opreme

Preventivni servis omogućuje bolje očuvanje opreme, produžava njen životni vek i na taj način eliminiše potrebu za preuranjenom zamenom. Oprema će biti u potpunosti funkcionalna koliko je to proizvođač predvideo, a vrlo često i znatno duže.

 1. Unapređeno vreme rada opreme

Spoljno i unutrašnje čišćenje sprečava ulazak nečistoća u mernu ćeliju, koje bi ugrozilo i poremetilo rad elektronike. Na taj način se sprečava oštećenje opreme. Detaljnim čišćenjem se osigurava da uređaj funkcioniše onako kako je to proizvođač predvideo.

 1. Funkcionisanje merne opreme

Provera elektronike, senzora i funkcija tastature/ekrana obezbeđuje sigurnost da vaga radi u skladu sa specifikacijama proizvođača. Po potrebi se izvršava kalibracija.

 1. Smanjenje troškova hitnih popravki

Sekundarni kvarovi izazvani zanemarenim održavanjem, kao i troškovi održavanja smanjuju se ukoliko radite preventivni servis. Pored toga, smanjuje se i rizik da pokvareni delovi tokom rutinskog rada dovedu do oštećenja drugih delova opreme.

 1. Sigurna finansijska prognoza

Troškovi održavanja mogu se predvideti u budžetu, posebno ako ugovor uključuje klauzulu o produženoj garanciji.

 1. Ušteda troškova 

Ugovori o preventivnom servisu omogućavaju dobavljaču usluga da planira radno opterećenje i ekonomičnije koristi usluge servisa. Na taj način se smanjuju troškovi hitnih popravki.

 1. Stručni rad servisnih tehničara

Korisnici se oslanjaju isključivo na obučene i sertifikovane tehničare koji garantuju profesionalno izvršenje održavanja. Nezavisni dobavljači možda neće imati pristup najnovijim priručnicima za usluge niti mogu da garantuju rezervne delove u slučaju popravke.

 1. Poboljšana produktivnost i kvalitet proizvoda

Bolje ukupno stanje opreme zasnovano na preventivnom servisiranju rezultira poboljšanim procesima rada, kao i smanjenim odbacivanjima proizvoda, prepravkama neusaglašenih proizvoda i potrebe za ponovljenom proizvodnjom.

 1. Poboljšana sigurnost

Preventivni servis osigurava siguran i pouzdan rad mernih uređaja, budući da ništa nije važnije od sigurnosti korisnika. Kao oblik kontrole opasnosti na radnom mestu, preventivni servis pomaže u sprečavanju povreda zbog problema kao što su neispravni kablovi za napajanje i neispravni izvori napajanja.

 1. Prioritetna podrška

Kada je podrška potrebna odmah, kupci koji imaju sklopljen ugovor za preventivno održavanje uživaju prioritet zakazivanja i popust na servisne usluge / rezervne delove.

 1. Ažuriranja softvera

Tokom poseta tehničari mogu da ažuriraju softvere za merne uređaje. Novije verzije su jednostavnije za upotrebu, nude dodatne aplikacije ili druge funkcije. Nadogradnja softvera sinonim je za ulaganje u poboljšanje produktivnosti.

Više o našem servisu saznajte na: servis merne opreme.