Zaštita od eksplozije i požara

 

 

 

 

 

 

 

Rembe je Nemačka porodična firma, u privatnom vlasništvu, osnovana 1973. godine. Od samog početka rada kompanije, cilj je bio da se svakom klijentu individualno ponude i izrade sistemi za zaštitu od eksplozije i požara, uz fokus prvenstveno na specifične zahteve klijenta. Inovativna snaga zaposlenih u kompaniji Rembe, ogleda se u brojnim patentima kao i u odlučnosti ka istraživanju, razvoju i investicijama. Inženjeri firme Rembe su uvek na raspolaganju kupcima, kako bi na licu mesta mogli da urade procenu rizika i daju dalju preporuku. Prilikom izrade plana zaštite od eksplozije i požara, na prvom mestu se vodi računa o bezbednosti radnika i opreme, zatim o pristupačnosti proizvodnog pogona i o optimizaciji troškova. Sa ovakvim sistemom zaštite, troškovi premije osiguranja korisnika su svedeni na minimum. Sa sedištem proizvodnje u Brilonu, u Nemačkoj, gde kompanija broji 120 zaposlenih, danas je Rembe prisutan u više od 30 zemalja sveta. Iz proizvodnog programa izdvajamo:
 .
Konvencionalni paneli i ventilacioni sistemi:
 Modul za ograničenje ugla otvaranja eksplozivnog panela TARGO-VENT
 Panel za primenu u silosima, filerima, na transportnim trakama i u bunkerima EX-GO-VENT
 Panel za sterilne uslove rada u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji EX-GO-VENT-HYP
 Panel za područje niskog do srednjeg vakuuma, za silose, filere, ciklone i drugo EDP
 Troslojni panel za područje visokog do potpunog vakuuma, za teške uslove rada ODV
 .
Sistemi za izolaciju od eksplozije:
 Ventil sa automatskim zatvaranjem u slučaju eksplozije Q-FlapCompact II, Q-FlapCompact II Plus
Indikator EXKOP mini
 Indikator EXKOP II 
Kombinovani zaštitni sistemi: 
 Sistem od tri uređaja Q-Bic, IR Detector i Q-Box II za sisteme transpotera ElevatorEX II
Unutrašnji i spoljašnji sistemi za zaštitu od eksplozije sa apsorberom plamena:
 Q-Rohr-3
 Q-Box II
Suzbijanje eksplozije:
 Trenutno detektovanje i automatsko gašenje eksplozionog plamena Q-Bic