Rešenje za kvalitet pakovanja (MAP): Anéolia Exos, seminar u MOS-u

Rešenje za kvalitet pakovanja (MAP): Anéolia Exos, seminar u MOS-u

Kvalitet pakovanja je stavka na koju se sve više obraća pažnja u savremenom procesu proizvodnje i distribucije namirnica. Striktni zahtevi u pogledu bezbednosti i sigurnosti hrane, produženje roka trajanja, zahtevi za proizvodom koji je minimalno prerađen, bez aditiva i konzervanasa, predstavljaju samo neke od faktora koji utiču na pojavu ovakvog trenda.

Imajući to u vidu, a sa ciljem da nastavimo održavanje korisnih i praktičnih predavanja i obuka koje idu u korak sa aktuelnim trendovima u industriji, 20.04.2017. smo organizovali još jedan seminar u prostorijama MOS-a. Ovoga puta u fokusu je bio naš francuski dobavljač Anéolia i njihovo rešenje kojim se može proveriti kvalitet pakovanja, izvršiti analiza gasova, izdržljivost i utvrditi prisustvo mikrooštećenja na ambalaži.

Predstavljen je Anéolia Exos „Combined Leak Detector and gas analyzer“, uređaj koji vrši tri operacije, detektuje curenje gasa (MAP) iz pakovanja, utvrđuje kvalitet i izdržljivost vara, pa ga mi prosto nazivamo „analizator pakovanja“.

Exos je, dakle, rešenje za analizu O2 i/ili CO2 unutar ambalaže koja sadrži proizvod pakovan u zaštitnoj atmosferi. Druga mogućnost je detekcija mikronskih oštećenja do 5µm na pakovanju koja dozvoljavaju ispuštanje O2/CO2 ili ulazak kiseonika, što u oba slučaja nepovoljno utiče na rok trajanja proizvoda. Detekcija ovako malih otvora predstavlja daleko pouzdaniji sistem utvrđivanja slabosti ambalaže od vodenog kupatila pod pritiskom ili testa rodaminom. Treća mogućnost Exos-a je testiranje izdržljivosti ambalaže, varova, odnosno samog materijala pakovanja, usled vršenja pritiska na ambalažu do momenta pucanja (eng. burst test). Ovaj test je jednako primenljiv kako za uslove pakovanja u modifikovanoj atmosferi tako i za industrije u kojima se proizvod pakuje u normalnim uslovima.

Seminaru su prisustvovali naši partneri iz prehrambene industrije: Strauss Adriatic (Don kafa) i Soko Štark iz Beograda, Koncern Bambi AD iz Požarevca i FINS, naučni institut za prehrambene tehnologije iz Novog Sada. Pozvali smo učesnike seminara da ponesu uzorke svojih gotovih, upakovanih proizvoda kako bismo ih testirali koristeći Exos, čime smo na pojedinim uzorcima samo jednim uređajem izvršili tri različite analize i time se uverili u kvalitet pakovanja.

Konačne rezultate testiranja znaju učesnici našeg seminara, kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na prisustvu, a sve druge koji vrše testiranja ambalaže, a pri tom im je bitan kvalitet pakovanja, pozivamo da nam se jave i uvere se u prednosti Anéolia rešenja.

Aneolia prezentacija Predavač Ivan Dević govori o Aneolia rešenjima  Testiranje uzoraka raznih proizvođača  Testiranje pakovanja Smoki flipsa  Testiranje pakovanja Još grickalica  Testiranje pakovanja Don kafe