Redovno i vanredno servisiranje uređaja

Redovno ili preventivno periodično održavanje opreme, omogućava  korisniku siguran i neometan rad dugi niz godina, dok samoj opremi produžava životni vek.

Ukoliko dođe do kvara na opremi ili je potrebna zamena rezervnog dela, naš stručni tim servisera će Vam obezbediti brz otklon kvara ili zamenu rezervnog dela na opremi, i svesti zastoj proizvodnje na minimum. Popravke možemo izvesti, prema dogovoru i u zavisnosti od vrste opreme, na Vašoj lokaciji ili u našem servisu.