Mettler Toledo

Mettler Toledo u okviru procesne divizije razvija i proizvodi instrumente i senzore koji se koriste za procesna inline merenja i kontrolu. Među proizvodima nalaze se merni instrumenti za pH, provodljivost, oksido-redukcioni potencijal (ORP), rastvoreni i gasni kiseonik, mutnoću/bistrinu, ukupni organski ugljenik (TOC), rastvoreni ozon, koncentraciju natrijuma i silicijum-dioksida itd. Primenu nalaze u raznim segmentima kao što su proizvodnja tečnih komponenti, fermentacija, otpadne vode, hemijska priprema vode, kotlovska voda itd. Mettler Toledo Process Analytics čine dva razvojno-proizvodna dela: Ingold (Švajcarska) i Thornton (USA) čiji proizvodi se najčešće koriste u industriji kao što su: farmacija i biotehnologija, hemijska industrija i prerada nafte, prehrambena industrija, proizvodnja piva i bezalkoholnih pića, elektrane i toplane. Iz kompletnog proizvodnog programa izdvajamo:
pH/ORP elektrode
Elektrode rastvorenog O2, O3 i CO2
Merenje zamućenosti
Elektrode za provodljivosti/otpornosti
Analizatori natrijuma i silicijum- dioksida
Elektrode i analizatori ukupnog organskog ugljenika (TOC)
Senzori gasnog O2
Transmiteri
Uređaji za montažu (kućišta senzora) i sitemi za čišćenje senzora