Kvalifikacije i verifikacije opreme

Kvalifikacijom (ili rekvalifikacijom) opreme korisnik dobija dokumentovani dokaz, da je isporučena oprema u skladu sa njegovim zahtevima (DQ), proverena i instalirana na pravi način (IQ), podešena i prilagođena korisniku (OQ). Pored pomenutih kvalifikacionih procedura nudimo i prevetivna održavanja i provere (PQ), kao i servisne ugovore (MQ).Verifikacijom korisnik dobija dokumentovnu proveru uređaja, definisanu od strane proizvođača, da karakteristike instalisanog i podešenog uređaja, odgovaraju proizvođačkoj specifikaciji.