Instalacija opreme i obuka korisnika za rad

Da bi uređaji ili kompletni merni sistemi radili u skladu sa preporukom i karakteristikama koje je definisao proizvođač, neophodno je izvršiti adekvatnu instalaciju i podešavanje. Ovo pogotovo dolazi do izražaja kod uređaja novije generacije, kod kojih se za gore pomenute stvari, koriste specijalni alati i programi. Nakon instalacije, neophodno je da korisnici opreme, budu obučeni, da pravilno rukuju opremom i maksimalno iskoriste sve njene mogućnosti. Servisno i prodajno osoblje MOS-a, obučeno od strane proizvođača opreme, može vam ponuditi pored instalacije nove opreme, više nivoa korisničkih obuka u zavisnosti od složenosti opreme i nivoa potrebnog znanja (za operatere, nadzornike, supervizore itd.)