Fluidwell

Holanska firma, koja je 1993 godine započela posao sa indikatorima/pokazivačima za merenje tečnosti. Danas je to kompanija specijalizovana za razvoj, proizvodnju i plasman specijalizovanih elektronskih proizvoda za proces proizvodnje. Fleksibilna proizvodnja kao i sami proizvodi (više od 200.000 različitih varzija indikatora), su na pravi način predstavljeni sloganom „plaćate ono što vam je potrebno i nista više“. Veliki broj OEM partnera, među kojima su najpoznatiji Siemens i Krohne, dokazuje renome Fluidwell-a. Pored indikatora (Displays), Fluidwell u svom sastavu ima jos dva proizvodna dela: 1. Fluidwell Instruments, koji se bavi proizvodnjom senzora za merenje nivoa za i za detekciju nivoa i proizvoda i 2. ProcessMonitor, koji se bavi nadzorom udaljenih lokacija.
Fluidwell Display
Fluidwell Instruments
ProcessMonitor