Dr. Thiedig

Dr. Thiedig, kompanija osnovana 1939. godine u Berlinu, je specijalizovani proizvođač analizatora i sistema za uzorkovanje u termoenergetskim, hemijskim i prehrambenim postrojenjima. Kada je neophodno vršiti kontrolu i analizu radnih medijuma i proizvoda pod visokim pritiscima i temperaturama, potrebno je imati odgovarajući sistem uzorkovanja kako bi rezultati bili korektni. Osim opreme, moguća je i izrada projekta i idejnog rešenja, instalacija i obuka korisnika. Servisna podrška je dostupna svakodnevno tokom 12h putem telefona, a redovna održavanja i servisni pregledi se ugovaraju.Proizvodi kompanije Dr.Thiedig se nalaze na listi odobrenih za nabavku u sledećim korporacijama: Areva NP, EDF France, Mitsubishi Japan, Siemens AG, Alstom Deutschland & France, Kepco Korea, Hitachi Europe, Endress + Hauser, CMI, E.ON, Vattenfall, EnBW, RWE. Ponudu kompanije Dr.Thiedig čine:
Analizatori (Silika, Natrijum, Hidrazin, Provodljivost, Rastvoreni kiseonik)
Oprema za pripremu uzorka (paneli, ormani i mobilni kontejneri), komponente visokog pritiska, filteri, kontinualna i diskontinualna ekstrakcija uzorka za analizu i laboratoriju