Dokumentacija i rezervni delovi

Korisnik uz isporučenu opremu dobija korisnička i instalaciona uputstva, a od strane našeg prodajnog i servisnog osoblja i kraću obuku za rad sa opremom. Dokumentaciju obezbeđuje proizvođač opreme, na engleskom jeziku, dok uz neku opremu uputstva su dostupna i na drugim jezicima.Originalne rezerne delove obezbeđujemo direktno od proizvođača i kupcima ih isporučujemo u najkraćem mogućem roku. Potrošni materijal, kao što su elektrode, puferi, elektroliti, riboni i papir za štampače, transportne trake, zupčasti kaiševi, zaptivni prstenovi i drugo, uvek imamo spremno za naše kupce u magacinu.