Aneolia

Aneolia_logo mali Francuska kompanija specijalizovana za proizvodnju uređaja za analizu gasova i kontrolu pakovanja. Inovativna i fleksibilna rešenja u izradi instrumenata mogu da odgovore na specifične potrebe korisnika, i da se uklope u različite oblasti industrije.U prehrambenoj i farmaceutskoj industriji uređaji mogu da rade kompletnu analizu gasova u finalno upakovanom proizvodu (pakovanje u modifikovanoj atmosferi gasova tj. MAP pakovanje), zatim detekciju curenja gasova kao i kontrolu integriteta pakovanja. U samom postrojenju, radi se monitoring gasova na mestu ispuštanja smeše gasova, zatim na mestima na kojima postoji opasnost od kontaminacije proizvoda gasovima kao i u kontrolisanoj atmosferi u metalnoj industiji. U medicini se radi kontrola distributivne mreže gasova u bolnicama kao i kontrola mesta na kojima se ti gasovi ispuštaju. Iz kompletnog programa izdvajamo:
 Ručni analizatori gasa Legend
 Stoni analizatori gasa Stratos
 Kombinovani analizator gasa i detetktor curenja Exos
 Kompletni analizatori integriteta pakovanja Oxylos (analiza gasa, curenja, inspekcija vara)
 Ručni analizator distributivnih mreža gasova u bolnicama Mercury
 Kontinualni analizator gasova i gasnih smeša Cosmos
 Ručni analizator gasova sa automatskom detekcijom blokade protoka vazduha IPOS